Varnost in zasebnost

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

Upravljavec vaših podatkov je
EGAL PB, varnost pri delu, d.o.o., Aškerčev trg 1, 3270 Laško

Dosegljivi smo vam na kontaktnih podatkih, ki so objavljeni tukaj.

Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Zakaj smo za obiskovalce našega spletnega mesta objavili to izjavo?

Zato, ker je varovanje podatkov pri upravljavcu na vrhu njegovega prioritetnega seznama, kar pomeni, da cenimo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov tega spletnega mesta. In zato, ker tako določa veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, kot sta Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Naš namen je, da vas seznanimo z informacijami katere podatke obdelujemo, kako jih bomo uporabili, katere podatke bomo delili tudi z drugimi in vam dali možnost, da se sami odločite, če si to želite oziroma se s tem strinjate. Poskrbeli bomo za varno okolje, kjer bodo vaši podatki zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, uporabo in razkritjem, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno sodelovanje z nami.

Zato, ker nam je vaša zasebnost izredno pomembna, se držimo treh osnovnih načel:

 1. Ne zbiramo vaših podatkov, če to ni zares potrebno.
 2. Vaših osebnih podatkov ne bomo delili s tretjimi osebami, razen v primerih, ko bi nam to predpisovale zakonske obveznosti.
 3. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namen, zaradi katerega so nam bili posredovani.

Vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo v primerih, ko…

Katere osebne podatke obdelujemo?

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP naslov, verzija brskalnika, čas dostopa)

Vaših podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki. Navedeni podatki se hranijo izključno v elektronski obliki.

Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo podatkov?
Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov
Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je naš lastni zakoniti (legitimni) interes za katerega si prizadevamo in sicer za izboljševanje ponudbe in optimiziranje ponujenih storitev. Z uveljavljanjem svojih zakonitih interesov ne bomo pretirano posegali v vaša razumna pričakovanja zasebnosti.

Zakaj potrebujemo navedene podatke?
Podatke potrebujemo zaradi zagotavljanja varnosti omrežja in informacij. Preko obdelave navedenih podatkov lahko zaznamo in preprečimo neavtorizirane dostope, ki bi lahko ogrozili varstvo podatkov, ki so vam dostopni preko spletne strani.  Naš namen nikakor ni obdelava informacij iz vašega računalnika brez vaše vednosti.  Vedno kadar bomo želeli podatke uporabiti za drug namen, bomo skrbno pretehtali ali sta namena združljiva in ali je takšna obdelava z naše strani dopustna.

Ali se podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo?
Ne. Spletna stran je gostovana na strežniku DigitalOcean, ki je v EU. Več informacij vam je na voljo tukaj.

Ali obstajajo tudi druge kategorije uporabnikov mojih osebnih podatkov?
Ja. Vaši osebni podatki pri obisku spletne strani se bodo prenesli upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta.

Ali bomo vaše podatke posredovali tretjim osebam?
Vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani, ne bomo delili s tretjimi osebami, razen v primerih, ko bi nam to predpisovale zakonske obveznosti.

Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke
Vaši podatki se bodo hranili trideset (30) dni od vašega posameznega obiska spletne strani.

Katere osebne podatke obdelujemo?

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP naslov, verzija brskalnika, čas dostopa)
 • naziv podjetja (v primeru, da se povpraševanje navezuje na pravno osebo) ali osebno ime (v primeru, da se povpraševanje navezuje na fizično osebo)
 • ime in priimek kontaktne osebe
 • kontaktni elektronski naslov 
 • kontaktna telefonska številka
 • področje zanimanja
 • vsi ostali osebni podatki, ki jih boste navedli v polje kontaktnega obrazca namenjeno sporočilu
Kontaktirajte nas lahko preko kontaktnega obrazca, ki vam je na voljo tukaj.

Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo podatkov?
Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov
Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov v razmerju B2C je naš lastni zakoniti (legitimni) interes za katerega si prizadevamo in sicer za namen izvajanja poslovne komunikacije, kot je odgovarjanje na vaše povpraševanje in na vaša druga zastavljena vprašanja. Z uveljavljanjem svojih zakonitih interesov ne bomo pretirano posegali v vaša razumna pričakovanja zasebnosti.

Zakaj potrebujemo navedene podatke?
Namen obdelave vaših podatkov je vzpostavitev poslovne komunikacije. Največkrat gre za nudenje pomoči in odgovarjanje na vaša vprašanja oziroma povpraševanja in pripravo ter posredovanje želene ponudbe za medsebojno sodelovanje z vnaprej označenega področja. Vedno kadar bomo želeli podatke uporabiti za drug namen, bomo skrbno pretehtali ali sta namena združljiva in ali je takšna obdelava z naše strani dopustna.

Ali se podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo?
Vaši osebni podatki se lahko prenašajo v ZDA (sendgrid.com), ki zagotavlja zaščitne ukrepe, ki so skladni s svetovnimi okviri varnosti osebnih podatkov, potrjene s strani Evropske komisije t.i. Privacy Shield. Obenem so nosilci certifikata informacijske varnosti ISO 27001. Več informacij vam je na voljo tukaj.

Ali obstajajo tudi druge kategorije uporabnikov mojih osebnih podatkov?
Ja. Poleg upravljavca je uporabnik vaših podatkov tudi pogodbeni obdelovalec, ki vzdržuje in gostuje spletno stran.

Ali bomo vaše podatke posredovali tretjim osebam?
Vaših osebnih podatkov, pridobljenih s pošiljanjem vprašanj preko kontaktnega obrazca, ne bomo delili s tretjimi osebami, razen v primerih, ko bi nam to predpisovale zakonske obveznosti oziroma bi izrecno želeli.

Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke?
Zgodovina vaših podatkov, ki jih posredujete preko kontaktnega obrazca, se hrani tri (3) dni od trenutka, ko so podatki posredovani.

Kaj lahko naredite v primeru, da imate občutek, da na tem spletnem mestu niste našli vseh informacij, ki so povezane z našimi obdelavami podatkov?

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo obdelovali izključno za namene, za katere jih boste posredovali kot uporabnik našega spletnega mesta.

O vseh ostalih dejavnostih obdelave osebnih podatkov, ki jih izvajamo in morda niso neposredno povezane z aktivnostmi na spletni strani www.egalpb.si, posameznike informiramo na drug primeren način, vendar vedno pred oziroma najkasneje ob posredovanju njihovih osebnih podatkov.

Lahko ste brez skrbi, saj se bomo potrudili, da boste pri nas vse informacije prejeli točno takrat, ko bo to potrebno.

Ali imate kot posameznik kakšne pravice v zvezi s tem?

Seveda. Imate pravico, da zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, njihov popravek, izbris (”pozaba”) ali omejitev obdelave v zvezi z njimi ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vaša zahtevo bomo obravnavali skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj je uveljavljanje pravic odvisno od pravne podlage na osnovi katere obdelujemo vaše osebne podatke.

Kako lahko te pravice uveljavljam?
Navedene pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo lahko prinesete osebno k nam ali nam jo pošljete na naš sedež na naslov Aškerčev trg 1, 3270 Laško.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo moramo odgovoriti nemudoma oziroma najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve, v izjemnih primerih v dveh mesecih.

Kaj pa v primeru, da menite, da kot upravljavec kršimo določila s področja varstva osebnih podatkov?
V tem primeru imate tudi pravico, da vložite pritožbo zaradi kršitve zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Ali se lahko obstoječa izjava o varovanju zasebnosti naknadno spremeni?

Seveda. Izjava o varovanju zasebnosti se bo spremenila ob vsaki spremembi nabora vaših osebnih podatkov, namena obdelave osebnih podatkov ali spremembi drugih pomembnejših okoliščin, zato vas prosimo, da njeno vsebino redno spremljate.

Datum zadnje posodobitve izjave:    20. 03. 2024
Scroll to Top