O nas

Smo podjetje z več kot 25-letno tradicijo na področju opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Podjetje poleg direktorja sestavlja skupaj enajst oseb z izobrazbo VI. in VII. stopnje, in sicer šest strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, ena pravnica na področju varovanja osebnih podatkov in drugih delovnopravnih zadev, tri računovodje na področju računovodskih storitev in poslovna sekretarka. Poleg zaposlenih za nas strokovne naloge izvajajo tudi zunanji izvajalci, samostojni podjetniki in občasno študentje.

Poslovni prostori podjetja EGAL PB d.o.o., v velikosti 130m2, se nahajajo v mestnem jedru Laškega, strokovne storitve pa opravljamo širom celotne Slovenije. V sklopu poslovnih prostorov je tudi sodobno opremljena predavalnica, ki sprejme do 15 udeležencev, v njej pa izvajamo različna usposabljanja in seminarje na temo varstva pri delu in varstva pred požarom.

Podjetje sestavlja ekipa, ki Vam zna hitro, kvalitetno in cenovno konkurenčno izvesti vse strokovne naloge.

POTRDILA IN POOBLASTILA

Strokovni izpit za varnost pri delu – štev. 186-82 / 89-140, 186-83 / 89-33.

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. 8450-202/2011-8-DGZR, z dne 16. 05. 2019 RS – Ministrstvo za obrambo.

Dovoljenje za delo: št. 10200-36/2015/9, z dne 22. 06. 2016 – RS – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Strokovni izpit iz varstva pred požarom – štev. 243 z dne 23.04.1998.

Potrdilo – koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih – faza priprave projekta in faza izvedbe projekta (št.p.: 046/03-046).

Potrdilo za izvajanje pregledov in meritev električnih instalacij in strelovodov – št.M-2011-061, dne 14.12.2011.

REFERENCE

Storitve izvajamo v različnih dejavnostih (Proizvodnja, javni zavodi, storitvene dejavnosti, Občine, komunalna podjetja, upravitelji objektov, gradbeništvo,…). Storitve izvajamo pretežno na osnovi stalnih pogodb (skupaj imamo preko 600 strank)

  •