Usposabljanja za varno delo

Skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu in 20. členom zakona o varstvu pred požarom:

 • teoretično (in praktično) usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom za novo zaposlene delavce in delavce katerim je preizkus usposobljenosti potekel

V letu 2011 so bili dopolnjeni trije predpisi s področja varstva pred požarom, katerih odločbe so začele veljati s 1.1.2012 in 1.1.2013: Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 87/01, 105/06, 03/07, 09/11, 83/12), Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/2011, 61/2011), Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/2007, 34/2011, 101/2011):

 • osnove gorenja
 • preventivni ukrepi in postopki za
 • preprečevanje požara
 • gašenje požara
 • evakuacija iz objektov

Usposabljanje se izvaja v skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (U.L. RS št. 43/11) in 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (U.L. RS št. 71/93, 87/01, 105/06, 03/07, 09/11, 83/12 ). Na osnovi 46.čl. Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-prečiščeno besedilo, 47/04 -ZdZPZ, 61/06 ZBioP, 16/08 in 9/11).

Skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 20. člena Zakona o varstvu pred požarom, 59. člena Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil ter 109. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme:

 • splošni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • varstvo pred požarom
 • teoretični del usposabljanja za upravljavce viličarja
 • program praktičnega usposabljanja za delo z viličarji (po dogovoru)

Skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 20. člena Zakona o varstvu pred požarom, 59. člena Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil ter 109. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme:

 • splošni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • varstvo pred požarom
 • teoretični del usposabljanja za upravljavce strojev TGM
 • program praktičnega usposabljanja za delo s težko gradbeno mehanizacijo (po dogovoru)

Skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 20. člena Zakona o varstvu pred požarom, 59. člena Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil ter 109. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme:

 • splošni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • varstvo pred požarom
 • teoretični del usposabljanja za upravljavce gradbenega žerjava
 • program praktičnega usposabljanja za delo z gradbenim žerjavom (po dogovoru)

Skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 20. člena Zakona o varstvu pred požarom, 59. člena Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil ter 109. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme:

 • splošni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • varstvo pred požarom
 • teoretični del usposabljanja za upravljavce avtodvigala
 • program praktičnega usposabljanja za delo z avtodvigalom (po dogovoru)

Program usposabljanja s področja osebne higiene, zagotavljanja varnega živila in načela sistema HACCP:

 • zdravstvene in higienske zahteve za delavce
 • čiščenje in razkuževanje
 • kvarjenje živil
 • načini zagotavljanja varnosti živil
 • okužbe in zastrupitve z živili

Skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 20. člena Zakona o varstvu pred požarom, 59. člena Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil ter 109. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme:

 • splošni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • varstvo pred požarom
 • teoretični del usposabljanja za upravljavce mostnega dvigala
 • program praktičnega usposabljanja za delo z mostnim dvigalom (po dogovoru)

Skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 20. člena Zakona o varstvu pred požarom, 59. člena Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil ter 109. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme:

 • splošni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • varstvo pred požarom
 • teoretični del usposabljanja za varno delo z ročno motorno verižno žago
 • program praktičnega usposabljanja za varno delo z ročno motorno verižno žago (po dogovoru)

Skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 43/11) in 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS 71/93, 87/01, 105/06, 03/07, 09/11, 83/12), se sprejme program usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom:

 • splošni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • varstvo pred požarom
 • teoretični del usposabljanja za upravljavce dvižne košare in ploščadi
 • program praktičnega usposabljanja za delo z dvižno košaro in ploščadjo (po dogovoru)

Usposabljanje se izvaja v skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (U.L. RS št. 43/11) in 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (U.L. RS št. 71/93, 87/01, 105/06, 03/07, 09/11, 83/12 ) ter Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostno električnega toka (U.L.RS št.29/92).

 • osnove, električni udar, zaščitni ukrepi
 • navodila za varno delo, praktična izvedba del
  • seznanitev s predpisi za varno delo z el. tokom
  • določila za napetostno območje
  • pet varnostnih pravil
  • nevarnosti in varnostni ukrepi pri izvajanju del
  • pravilno preverjanje breznapetostnega stanja
  • uporaba el. orodja in opreme, varnostni ukrepi pri delu na prostem – uporaba prenosnih zaščitnih stikal
 • prva pomoč pri električnem udaru
 • teoretični preizkus znanja

Usposabljanje se izvaja v skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (U.L. RS št. 43/11) in 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (U.L. RS št. 71/93, 87/01, 105/06, 03/07, 09/11, 83/12 ) ter Pravilnika o varnosti dvigal (U.L. RS št. 83/07).

 • osnove, zakonodaja in drugi akti
 • izpolnjevanje organizacijskih meril reševalca
 • ukrepanje v sili – v primeru namerne ali nenamerne prekinitve delovanja
 • uporaba ključa za zasilno odklepanje
 • specialna dela v jašku
 • praktična predstavitev nekaterih del
 • preizkus znanja

Usposabljanje se izvaja skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/2005), ter 40. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 43/11).

 • osnovni varnostni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • opredelitev dela na višini
 • delo na lestvah, odrih
 • postopki pred začetkom dela
 • pregled odrov in lestev
 • primeri postavitev odra in pravilna uporaba lestve
 • uporaba osebne varovalne opreme