Varstvo pred požarom

Vaje evakuacije in gašenja začetnih požarov

Izvajanje vaj evakuacije, ki vključuje sprožitev požarnega alarma in evakuacijo vseh prisotnih iz objekta, je izredno priporočljivo, saj bodo delavci postali seznanjeni z zvočnim opozorilnim signalom in spoznali poti, ki vodijo na varno, do zbirnega mesta.

Praktično usposabljanje zaposlenih za izvajanje evakuacije je obvezno vsako leto v objektih s povečano požarno ogroženostjo, kjer je stopnja požarne ogroženosti ocenjena na vsaj 3, ali kadar se v objektu nahaja več kot sto (100) oseb.

V primerih, ko vaja evakuacije ni izvedljiva, se lahko letno obveznost izpolni z ogledom evakuacijskih poti ob prisotnosti oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Po končanih vajah bodo vaši zaposleni na zbirnem mestu prejeli ključna opažanja in priporočila, nato pa bo pripravljen zapisnik o izvedbi.

Vajo evakuacije opravimo na lokaciji delodajalca, ki mu po predaji ključnih informacij, opažanj in priporočil delavcem in odgovornim osebam za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, izdamo zapisnik o izvedeni vaji evakuacije.

Scroll to Top