Varstvo pred požarom

Usposabljanja za varstvo pred požarom

Z usposabljanjem za varstvo pred požarom delavca poučimo o požarnih nevarnostih in posebnostih njegovega delovnega mesta ter objekta v katerem se delovno mesto nahaja. S tem delavca seznanimo z načinom ukrepanja v primeru nastanka požara ali drugih požarnih situacij in pripomoremo k preprečevanju škodnih posledic, ki lahko iz tovrstnih situacij izhajajo. 

Delodajalec mora na podlagi 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) usposabljati delavce za varstvo pred požarom.

Delodajalec mora zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:

  • nastopu dela;
  • premestitvi na drugo delovno mesto;
  • začetku opravljanja drugega dela;
  • spremembi ali uvajanju nove delovne opreme;
  • spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Pri izvajanju usposabljanja je treba upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter redno obnavljati znanje.

Ker izpolnjujemo predpisane pogoje, lahko za vas izvajamo usposabljanja za varstvo pred požarom. Usposabljanje se mora izvajati v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja.

Delodajalec po uspešno izvedenem usposabljanju in preizkusu usposobljenosti prejme zapisnik in potrdila o usposobljenosti delavcev. 

Scroll to Top