Varstvo pred požarom

Usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Z usposabljanjem odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije odgovorne osebe še posebej usposobimo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije in jih s tem poučimo o ustreznem odzivanju v primeru nastanka tovrstnih situacij. 

Na podlagi 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) in v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.) izvajamo usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo.

Za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se zaposleni, ki jih določi delodajalec, usposabljajo po programu, ki je predpisan za zaposlene, ter še posebej za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije tudi na podlagi programov usposabljanj, ki morajo obsegati glede na razmere v delovnem okolju, nevarnosti za nastanek požara in praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju ter poznavanje načrta evakuacije.

Preizkus usposobljenosti zaposlenih obsega poznavanje nevarnosti za nastanek požara in usposobljenosti za praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju. Osebe, usposobljene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, sodelujejo tudi pri letnem praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije.

Scroll to Top