Varnost in zdravje pri delu

Usposabljanja za varno delo z delovno opremo in ob posebnih nevarnostih

Z usposabljanjem za varno in zdravo delo z delovno opremo in v primeru posebnih nevarnosti v delovnem procesu, delavca poučimo o pravilni in varni uporabi delovne opreme in tveganjih, ki se pojavljajo pri delu z delovno opremo ter o ravnanju v primeru posebnih nevarnosti, ki izhajajo iz delovnega procesa delavca. S tem delavca seznanimo z ukrepi, ki pripomorejo k varnemu in zdravemu delu ter bistveno pripomoremo k preprečevanju nezgod pri delu in nastanku poklicnih bolezni. 

Delodajalec mora na podlagi 19. člena Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) usposabljati delavce za varno in zdravo delo, kar vključuje tudi usposobljenost za varno delo z delovno opremo, ki jo delavec uporablja pri svojem delu oziroma v primeru posebnih nevarnosti, ki se pojavljajo v delovnem procesu delavca.

Za vas izvedemo različna usposabljanja za varno delo z delovno opremo in posebne nevarnosti, ki so primeroma navedena v nadaljevanju in še mnoga druga:

 • upravljanje težke gradbene mehanizacije, 
 • upravljanje različnih vrst dvigal, 
 • upravljanje različnih vrst viličarjev, 
 • upravljanje različnih vrst žag, 
 • upravljanje dvižne košare in ploščadi, 
 • upravljanje gozdarskega vitla, 
 • upravljanje visokotlačnega čistilca, 
 • elektrotehnično poučen delavec, 
 • delo z nevarnimi snovmi/kemikalijami,
 • delo na višini, 
 • delo v eksplozijsko ogroženih prostorih, 
 • delo z azbestom,
 • delo z nevarnimi odpadki.

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno. Usposobljenost za varno delo za vas preverjamo na delovnem mestu. Teoretična in praktična usposabljanja izvajamo za različne dejavnosti po individualno prilagojenem programu usposabljanja, ki ga pred izvedbo prvega usposabljanja izdelamo v sodelovanju z delodajalcem.

Delodajalec po uspešno izvedenem usposabljanju in preizkusu usposobljenosti prejme zapisnik in potrdila o usposobljenosti delavcev po dogovoru pa za vas izdelamo tudi PVC kartico z navedbo osnovnih podatkov o opravljenem usposabljanju. 

Scroll to Top