Varnost in zdravje pri delu

Preiskave škodljivosti v delovnem okolju

S preiskavami škodljivosti v delovnem okolju za vas preverjamo ustreznost delovnih pogojev. S tem vam pomagamo zagotavljati, da delavcem ponudite optimalne delovne pogoje za varno in zdravo opravljanje njihovega dela.

 • Izvajanje rednih pregledov škodljivosti delovnega okolja je določeno kot ena izmed obveznosti delodajalca v skladu z 19. členom Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) .

  Z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja lahko za vas preverjamo ustrezne delovne razmere med katere med drugim spadajo:

  • toplotne razmere,
  • osvetlitvene razmere,
  • hrup.

  Navedene preiskave škodljivosti v delovnem okolju opravimo na lokaciji delodajalca, ki mu po pregledu izdamo zapisnik o ustreznosti izvedenih preiskav.

   

Scroll to Top