Varnost in zdravje pri delu

Pomoč v primeru nastanka nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter invalidskih postopkih

Na voljo smo vam za svetovanje in pomoč v primeru, ko je pri delodajalcu prišlo do nastanka nezgode pri delu ali poklicne bolezni. Nudimo pomoč pri oddaji prijave o nezgodi in poškodbi pri delu preko portala SPOT) in izdelamo zapisnike o nezgodi ali poklicni bolezni s strokovnim mnenjem. 

Pomoč nudimo tudi v primeru izpolnjevanja delovne dokumentacije na obrazcu DD-1 pod točkami, kjer je zahtevano, da jih izpolni strokovni delavec. 

Scroll to Top