Varnost in zdravje pri delu

Ogledi delovnih mest za opravljanje dela na domu

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti varne in zdrave delovne razmere tudi v primerih, ko delavec opravlja delo od doma. S podajo navodil za ureditev delovnega mesta na domu in z ogledom le-tega na lokaciji ali na oddaljen način preko ogleda fotografij, vam pomagamo pri usmerjanju delavca pri pripravi varnega in zdravega delovnega mesta ter zagotavljanju optimalnih pogojev za opravljanje dela na domu. 

Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Delodajalec mora skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) zagotoviti varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Delodajalec ima enako odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu tako za delavca, ki dela v njegovih prostorih, kot za delavca, ki dela na domu ali drugi lokaciji izven lokacije delodajalca, zato je v primeru odrejanja dela na domu ena izmed obveznosti delodajalca tudi ogled delovnega mesta na domu hkrati s katerim delodajalec delavcem izda ustrezna navodila, ki vključujejo napotke glede varnega in zdravega dela na domu.

Za vas lahko preverimo ustreznost delovnega mesta za delo s slikovnim zaslonom, ocenimo tveganja za opravljanje dela od doma in opravimo preiskave škodljivosti v delovnem okolju – ustreznost toplotnih in svetlobnih razmer. Po ogledu delovnega mesta na domu izdamo poročilo z mnenjem in oceno ustreznosti pogojev za opravljanje dela na domu. 

Scroll to Top