Varnost in zdravje pri delu

Dokumentacija s področja varnosti in zdravja pri delu

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti je ključen notranji dokument s področja varnosti in zdravja pri delu, ki zagotavlja, da v vašem podjetju izvajate vse potrebne ukrepe za varovanje zdravja in varnosti pri delu. Namen izjave je preprečevanje nevarnosti in zmanjševanje tveganj, povezanih z delovnimi procesi.

V skladu s 17. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) je delodajalec dolžan izvesti pisno oceno tveganj, ki so jim delavci izpostavljeni med delom, pri čemer ta postopek zajema prepoznavanje nevarnosti, določitev stopnje izpostavljenosti delavcev, oceno tveganja ter izbiro ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Kot delodajalcu vam lahko nudimo pomoč v vseh primerih, ko morate izdelati dokument na novo oziroma popraviti ali dopolniti oceno tveganja, kar pomeni vsakokrat, ko:

 • obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
 • se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
 • obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

  Na podlagi 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Prav tako delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja.

  Delodajalec ugotavlja stanje delavca po postopku in na način določenim z internim aktom delodajalca, ki vam ga lahko pomagamo izdelati. 

 • Pravilnik z načrtom promocije zdravja na delovnem mestu

  Delodajalec mora na podlagi 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. 

  Nudimo vam pomoč pri izdelavi internega akta in vam svetujemo glede načrtovanja in izvajanja.

 • Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu

  Delodajalec mora na podlagi 24. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

  Nudimo vam pomoč pri izdelavi internega akta in vam svetujemo glede sprejemanja ukrepov. 

 • Pravilnik o preprečevanju nasilja s strani tretjih oseb

  Delodajalec mora na podlagi 23. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto. Delodajalec mora načrtovati tudi postopke za primere nasilja in seznaniti z njimi delavce, ki na takih delovnih mestih delajo.

  Nudimo vam pomoč pri izdelavi internega akta in vam svetujemo glede ureditve delovnega mesta in opreme. 

 • Ostala dokumentacija

  Poleg naštetih za vas izdelamo tudi številna druga potrebna poročila, zapisnike ali mnenja, ki se nanašajo na področje varnosti in zdravja pri delu. 

Scroll to Top