Varnost in zdravje pri delu

Obseg dela:

Za vas izdelamo kompletno zakonsko predpisano dokumentacijo in za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu, kot strokovni delavec, za delodajalce opravljamo zlasti naslednje naloge:

 • svetujemo delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo.
 • svetujemo delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja,
 • usklajujemo ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj,
 • izdelujemo strokovne podlage za izjavo o varnosti,
 • opravljamo obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju,
 • opravljamo obdobne preglede in preizkuse delovne opreme,
 • opravljamo notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
 • izdelujemo navodila za varno in zdravo delo,
 • spremljamo stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivamo vzroke zanje in pripravljamo poročila za delodajalca s predlogi ukrepov,
 • pripravljamo in izvajamo usposabljanje delavcev za varno delo,
 • sodelujemo z izvajalcem medicine dela.
Scroll to Top