Pravne storitve

Vzpostavitev notranje prijavne poti, zaupnik in prijavitelji (''žvižgači'')

Zavezanci po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23). so podjetja in organi, ki morajo delovati skladno s predpisi, kršitve v delovnem okolju pa odpravljati. Predvsem pa ne smejo izvajati povračilnih ukrepov proti prijaviteljem, ki na kršitve opozorijo. To so jasno opredeljeni cilji, usmerjeni tudi k preprečevanju korupcije ter krepitvi integritete javnega sektorja in poslovnega okolja. 

Vzpostavitev poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem so opisane posebnosti obravnave prijave, tako da ne pride do razkritja identitete prijavitelja.

Predvideno je tudi letno statistično poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije. Če delodajalec ne vzpostavi notranje poti za prijavo, ne sprejme notranjega akta ali ne poroča Komisiji za preprečevanje korupcije, je to prekršek, ki ga obravnava Komisija za preprečevanje korupcije. Notranji akt je namenjen tako zaupniku kot tudi zaposlenim – potencialnim prijaviteljem.

Nudimo vam pomoč pri vzpostavitvi  postopka, izdelavi notranjega akta ter zagotavljanja skladnosti z zahtevami Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23).

Scroll to Top