Pravne storitve

Izobraževanja s pravnega področja

Izobraževanja s pravnega področja so namenjena zagotavljanju razumevanja pravnih vidikov poslovanja in delovanja podjetja. Ta izobraževanja pokrivajo različna področja, vključno z delovnim pravom, pogodbenim pravom, varstvom osebnih podatkov in drugimi pomembnimi pravnimi vprašanji.

Namen izobraževanj je osvežitev in izboljšanje znanja o pravnih obveznostih, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu ter zmanjšanje tveganja za morebitne pravne napake ali kršitve. Izobraževanja s pravnega področja omogočajo boljše razumevanje pravnih postopkov, kar lahko prispeva k bolj učinkovitemu in uspešnemu delovanju podjetja.

Nudimo vam različna izobraževanja v povezavi s temami s pravnega področja, kot so primeroma naštete v nadaljevanju:

  • ZDR-1 za zasebni in javni sektor, 
  • osebna mapa delavca,
  • odmera letnega dopusta,
  • postopek nove zaposlitve,
  • pogodba o zaposlitvi, 
  • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
  • poslovna in delovna uspešnost.

Pripravljamo in izvajamo tudi vse druge vrste individualno prilagojenih izobraževanj, ki se nanaša na konkretno poslovanje delodajalca. 

Scroll to Top