Ostale storitve

Varnostni znaki in označbe

Varnostni znaki in označbe so vizualni elementi, ki služijo opozarjanju na nevarnosti, navodilom za ravnanje v primeru nesreče ter označevanju lokacij in sredstev za prvo pomoč in gašenje požara. Ti znaki so običajno standardizirani in njihov pomen je jasno določen, kar omogoča hitro razumevanje in ukrepanje v primeru nesreče ali nevarnosti.

Varnostni znaki lahko vključujejo simbole, besedila ali kombinacije obojega ter so nameščeni na vidnih mestih v delovnem okolju, na opremi, izdelkih ali prostorih, kjer se pojavljajo določene nevarnosti. Na primer, znak za prepoved pomeni, da je določena dejavnost ali ravnanje prepovedano, medtem ko znak za obveznost narekuje določeno ravnanje ali uporabo osebne varovalne opreme. Poleg tega so lahko prisotni tudi znaki za opozorilo, ki opozarjajo na nevarnost ali tveganje.

Nudimo vse varnostne znake v različnih dimenzijah, v obliki nalepk ali tabel, ki so skladni z veljavno zakonodajo in izdelani iz kakovostnih in trpežnih materialov.

Scroll to Top