Ostale storitve

Preizkus alkoholiziranosti na delovnem mestu

Na podlagi 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Prav tako delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Kot pooblaščena oseba lahko za delodajalca ugotavljamo stanje delavca po postopku in na način določenim z internim aktom delodajalca, ki vam ga lahko pomagamo tudi izdelati. 

Preizkus alkoholiziranosti opravimo z ustrezno usposobljenimi zaposlenimi ter certificiranim inštrumentom na želeni lokaciji delodajalca, ki mu po zaključku izdamo zapisnik o izvedbi. 

Scroll to Top