Ostale storitve

Pregledi otroških igral in igrišč

Otroška igrišča ponujajo raznoliko paleto elementov, od klasičnih do sodobnih igral, kot so tobogani, gugalnice, plezalne stene in drugo. Poleg igral pogosto najdemo tudi različne dodatke, kot so ograje, vrata, smetnjaki, pločniki, rastline in informacijske table. V skladu z zahtevami Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) so proizvajalci in distributerji dolžni zagotoviti, da se na trg dajejo le varni proizvodi. Predpostavlja se, da so igrala varno nameščena na primeren podlagi, če so skladna s standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177.

Glavni (letni) pregledi se opravijo v skladu s standardom EN 1176-7:2020 in obsegajo:

  • pregled obstoječe dokumentacije za igrala (izjav o skladnosti za igrala in podlage, izjav o namestitvi igral, navodil za vzdrževanje in uporabo, evidenc o dosedanjem
  • pregledovanju, servisiranju oziroma vzdrževanju,
  • pregled posameznih igral, ki vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral in podlog za blaženje padcev okoli igral v skladu s standardi EN 1176 in EN 1177,
  • pregled otroškega igrišča kot celote (druge opreme, poti, ograj, ustreznost zasaditve)

Izvajamo preglede otroških igral na izbrani lokaciji delodajalca, ki mu po pregledu izdamo zapisnik in potrdila o pregledu otroških igral in igrišča. 

Scroll to Top