• Izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki (izdelava strokovnih ocen o vrsti in količini proizvedenih odpadkov in predvidenih ukrepov gospodarjenja z njimi.)
  • Meritve emisij snovi v zraku*.
  • Izvajanje prvih meritev in monitoring hrupa v naravnem in življenjskem okolju*.
  • Izdelava poročil o vplivih na okolje*.

* storitve se izvajajo z zunanjimi izvajalci

  • OSTALE STORITVE
  • Usposabljanje zaposlenih za varno delo z nevarnimi kemikalijami.
Scroll to Top