• Izvajanje nalog strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu v podjetjih in ustanovah
 • Izdelava zakonsko predpisane dokumentacije za delodajalca
 • izvajanje nalog strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu v podjetjih in ustanovah
 • izdelava zakonsko predpisane dokumentacije za delodajalca
 • ocena tveganja z izjavo o varnosti
 • sistematizacija delovnih mest
 • analiza delovnih mest s stališča varnosti in zdravja pri delu
 • pravilnik o notranji kontroli vozil in voznikov
 • pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
 • pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
 • pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu
 • drugi splošni interni predpisi pri delodajalcu
 • strokovne naloge VZD
 • pregledi projektne in tehnološke dokumentacije
 • dobava vseh vrst opozorilnih znakovsistemizacija delovnih mest
 • Strokovne naloge VZD
 • Pregledi projektne in tehnološke dokumentacije
 • Dobava vseh vrst opozorilnih znakov
 • table, nalepke različnih dimenzij
Scroll to Top