Usposabljanje za upravljavca viličarja in strojnika težke gradbene mehanizacije

V sredo, 20.05.2015, od 15.00 do 19.00 ure, bo v prostorih našega podjetja potekalo usposabljanje za upravljavca viličarja in strojnika težke gradbene mehanizacije.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA UPRAVLJALCA VILIČARJA

teoretični preizkus znanja

– vrste viličarjev, osnovni deli,  priključni elementi,
– varnostni ukrepi za delo z viličarjem, splošni pogoji za delo z viličarji,
– prevoz tovorov, pregledi in kontrole viličarja,
– nevarnosti pri delu z viličarji, stabilnost viličarja,
– dolžnosti in prepovedi za voznika viličarja,
– navodilo za delo z viličarji na motorni pogon,
– notranji transport, motoroznanstvo,
– postopek pred začetkom dela
– pregled transportne poti, stroja, varnostnih naprav, ocena teže tovora, nastavitev opreme, vilic…

praktični preizkus znanja

– demonstracija komand, vsi manevri z viličarjem,
– prevažanje tovora s strojem skozi razne prostore (ovire v praksi),
– odlaganje tovora…

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA STROJNIKA TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE

teoretični preizkus znanja

– osnovni varnostni ukrepi za varnost in zdravje pri delu,
– tehnologija dela z TGM,
– delo in varnost s posamezno vrsto stroja TGM,
– nosilna in privezovalna sredstva,
– signalizacija,
– vzdrževanje strojev TGM,
– ureditev gradbišča skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05)

praktični preizkus znanja

– vsi manevri s stroji TGM

ZAKONSKA PODLAGA

– Skladno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu—ZVZD (Ur.L.RS, št 43/2011), Zakona o varstvu pred požarom,  59. čl. Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil ter 109.čl. Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme.

– Usposabljanje bo potekalo teoretično in praktično. Zgoraj je naveden datum teoretičnega dela. Praktični del in preizkus znanja vožnje bo potekal v terminu, ki bo dogovorjen na seminarju in usklajen z udeleženci.

– Udeleženci prejmejo: potrdilo in (po želji) kartico o usposobljenosti za  vožnjo viličarja in stroja TGM po ZVZD.

CENA POSAMEZNEGA USPOSABLJANJA: 110€* + DDV

* Nudimo popust za večje število hkrati prijavljenih udeležencev.

Lokacija: Aškerčev trg 1, 3270  Laško

Prijava : 070  810 137, [email protected], [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sorodne objave