• Zdravstveni higienski pregledi s svetovanjem, ki temelji na Zakonu o nalezljivih bolezni
  • verifikacija sistema HACCP
  • posodobitev HACCP dokumentacije
  • Pomoč pri opravljanju notranjega nadzora na podlagi sistema HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).
  • Usposabljanje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom po programu usposabljanja.
Scroll to Top