• Izdelava zakonsko predpisane dokumentacije za delodajalca
 • glavna knjiga
 • Računovodska analiza poslovanja
 • Sestavljanje letnih računovodskih izkazov
 • izkaz uspeha
 • bilanca stanja
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračunavanje
 • amortizacije
 • Obračuni
 • drugih osebnih prejemkov
 • DDV
 • Vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 • Računovodske storitve izvajamo na izjemno kvalitetnem programu SAOP – Minimax.
 • Program omogoča internetno sodelovanje z našimi strankami.
Scroll to Top