• Pregledi objektov z vidika varstva pred požarom
  • Izdelava požarnih redov in evakuacijskih načrtov
  • Izvlečki požarnega reda
  • Izdelava ocene požarne ogroženosti za objekte
  • Požarni načrti za objekte
  • Evakuacijski načrti za objekte
  • Izračuni števila gasilnikov v objektu (skladno z novo zakonodajo)
  • Usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
  • Prodaja in nameščanje opreme za požarno varstvo (gasilniki, opozorilni znaki)
  • Označevanje evakuacijskih poti in opreme za gašenje z opozorilnimi znaki
Scroll to Top