Na MDDSZ v zvezi s pojavom COVID-19 objavljajo pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Delodajalec mora skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) zagotoviti varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Delodajalec ima enako odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu tako za delavca, ki dela v njegovih prostorih, kot za delavca, ki dela na domu ali drugi lokaciji izven lokacije delodajalca, zato je v primeru odrejanja dela na domu ena izmed obveznosti delodajalca tudi ogled delovnega mesta na domu hkrati s katerim delodajalec delavcem izda ustrezna navodila, ki vključujejo napotke glede varnega in zdravega dela na domu.

Strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu vam lahko kot pooblaščena oseba za varnost in zdravje pri delu pregledajo ustreznost vašega delovnega mesta za delo s slikovnim zaslonom, ocenijo tveganja za opravljanje dela od doma in opravijo preiskave škodljivosti v delovnem okolju – ustreznost toplotnih in svetlobnih razmer.

1. Ogled delovnega mesta na domu na lokaciji

Strokovni delavec poda predhodna navodila za ureditev delovnega mesta na domu (klimatizacija, slikovni zaslon, ure dela z računalnikom, naprave za vnos podatkov, delovni stol in miza, delovni prostor, stres in duševne obremenitve), nato pa delavca (po predhodnem dogovoru) osebno obiščejo na lokaciji širom Slovenije, kjer pregledajo ustreznost urejenosti delovnega mesta za delo na domu in izvedejo preiskave delovnega okolja*. Po uspešno izvedenem ogledu delovnega mesta za opravljanje dela na domu vam strokovni delavec izda:

  • Poročilo o pregledu delovnega mesta na podlagi upoštevanih predpisov in standardov s strokovnim mnenjem pooblaščene osebe z vidika tveganj na delovnem mestu na domu;
  • Zapisnik in poročilo o preiskavah delovnega okolja – svetlobne razmere;
  • Zapisnik in poročilo o preiskavah delovnega okolja – toplotne razmere.

*Pred ogledom delovnega mesta na domu vsak delavec podpiše soglasje za vstop pooblaščene osebe v stanovanje za namen preverjanja prostorov za opravljanje dela od doma, ki velja do pisnega preklica.

2. Oddaljen ogled delovnega mesta na domu

Strokovni delavec poda predhodna navodila za ureditev delovnega mesta na domu (klimatizacija, slikovni zaslon, ure dela z računalnikom, naprave za vnos podatkov, delovni stol in miza, delovni prostor, stres in duševne obremenitve), nato pa delavec posreduje fotografije in/ali posnetke ureditve delovnega mesta skladno s podanimi navodili. Na podlagi prejetega slikovnega gradiva strokovni delavec presodi o ustreznosti delovnega mesta na domu in izda:

  • Poročilo o pregledu delovnega mesta na podlagi upoštevanih predpisov in standardov s strokovnim mnenjem pooblaščene osebe z vidika tveganj na delovnem mestu na domu;
  • Okvirno oceno o preiskavah delovnega okolja – svetlobne razmere, če je to mogoče;
  • Okvirno oceno o preiskavah delovnega okolja – toplotne razmere, če je to mogoče.

Za več informacij nas lahko kontaktirate preko kontaktnega obrazca ali kontaktnih podatkov.