Odmera letnega dopusta za leto 2020

Ste zaposlene že seznanili s številom
dni letnega dopusta,
ki jim pripada za koledarsko leto 2020?

Vsak delavec, ki je z delodajalcem v veljavno sklenjenem delovnem razmerju, ima pravico do letnega dopusta. V primeru, da je delavec pri delodajalcu zaposlen celotno koledarsko leto, je upravičen do celotnega letnega dopusta, medtem ko je delavec v primeru, da je pri delodajalcu zaposlen manj kot celotno koledarsko leto, upravičen do sorazmernega dela letnega dopusta, kar je odvisno od trajanja zaposlitve v tekočem koledarskem letu. Pri odmeri pa ne bo pomembno ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

Vsak delodajalec ima na podlagi 160. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) obveznost, da svoje delavce, najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta, obvesti o številu dni letnega dopusta, ki jim v tekočem letu pripada. Odmera letnega dopusta mora biti izražena v pisni obliki, pri čemer lahko delodajalec, na podlagi določil ZDR-1, obvestilo delavcem odpošlje tudi preko elektronske pošte na službeni elektronski naslov, ki jim ga zagotavlja in jim obenem nalaga njegovo uporabo.

Pisna odmera letnega dopusta mora biti usklajena s kriteriji, ki jih določajo ZDR-1, kolektivne  pogodbe, če zavezujejo delodajalca ter veljavni splošni akti delodajalca. Pomembno je, da se preverijo in uskladijo tudi kriteriji, ki jih določa veljavna pogodba o zaposlitvi.

ZDR-1 določa, da se z globo do 2.000 EUR  kaznuje delodajalec, ki  zaposluje več kot deset delavcev, ki jih ni obvestil o odmeri letnega dopusta, do 1.000 EUR se kaznuje manjši delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev in z globo do 800 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.  

Bi se želeli izogniti globam in svojo obveznost izpolniti pravočasno?
Potem nas čimprej kontaktirajte za več informacij in pomoč pri pripravi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sorodne objave

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.