• Meritve v delovnih prostorih
 • mikroklima
 • osvetljenost
 • hrup
 • Meritve zaščite pred udarom električnega toka
 • Meritve ponikalne upornosti ozemljil (strelovodi)
 • Funkcionalni pregled in preizkus varnostnih svetilk
 • Izdelava navodil za varno delo z delovno opremo
 • Periodični pregled in preizkus delovne opreme
 • zapisnik in poročilo o pregledu in preizkusu delovne opreme (obratovalno dovoljenje)
 • Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01) in Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 101/04)
 • pregledujemo:
 • delovno opremo v proizvodnjah
 • gradbeno mehanizacijo
 • dvigalne naprave
 • druge transportne naprave
 • vse vrste avtomobilskih industrijskih in garažnih vrat
 • izdelamo tudi navodila za varno delo z delovno opremo
Scroll to Top