Skladno z veljavnimi predpisi – Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/05) in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Zakonom o graditvi objektov izvajamo vsa pripravljalna dela s področja varnosti in zdravja pri delu na obravnavanem gradbišču. Naloge, ki jih je potrebno zagotoviti s strani koordinatorja za varnost in zdravje pri delu so:

 • FAZA NAČRTOVANJA IN PRIPRAVA PROJEKTA –
  varnostni načrt
 • Izdelava varnostnega načrta za gradbišče.
 • Sodelovanje o arhitektonskih, tehničnih in organizacijskih vidikih varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah del, ki se bodo izvajala hkrati ali v zaporedju.
 • Priprava dokumentacije, ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je treba upoštevati v fazah uporabe, vzdrževanja in rušenja objektov.
 • Sodelovanje pri določanju časa potrebnega za dovršitev posameznih delovnih faz.
 • FAZA IZVAJANJA PROJEKTA – koordinator za VZD
 • Usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu posebej pri sprejemanju odločitev o tehničnih in organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela in posebej pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno.
 • Usklajevanje izvajanja ustreznih določb in s tem zagotovljanje, da bodo posamezni izvajalci dosledno upoštevali temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.
 • Zagotovljanje, da se po potrebi uskladi varnostni načrt in dokumentacija s spremembami na gradbišču.
 • Preverjanje varnega izvajanje delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane aktivnosti.
 • Na podlagi nalog, ki jih mora izvajati koordinator, mora investitor zagotoviti koordinatorju ustrezno strokovno in organizacijsko podporo in zagotoviti potrebna finančna sredstva.
Scroll to Top