Koordinator za VZD na gradbišču

Skladno z veljavnimi predpisi – Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/05) in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Zakonom o graditvi objektov izvajamo vsa pripravljalna dela s področja varnosti in zdravja pri delu na obravnavanem gradbišču. Naloge, ki jih je potrebno zagotoviti s strani koordinatorja za varnost in zdravje pri delu so: