Ali veste? To mora vedeti vsak delodajalec

ZAKONSKE SPREMEMBE V LETU 2020


V nadaljevanju lahko preberete tiste zakonodajne spremembe, ki so pomembne za vse delodajalce.


MINIMALNA PLAČA

V letu 2020 se je minimalna plača zvišala na 940,58 EUR bruto. Novela o minimalni plači iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
Posebej bodo obravnavani naslednji dodatki: dodatek za delovno dobo, plačilo za delovno in poslovno uspešnost, vsi drugi dodatki za posebne pogoje dela.
Vsi dodatki, ki so iz minimalne plače izvzeti, se prištevajo k znesku minimalne plače, ostali dodatki k znesku osnovne plače. Dodatki se izračunavajo od osnovne plače.

EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

Predlagane spremembe pri vpisovanju v evidenco delovnega časa:  podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda z dela, o času začetka in konca koriščenja odmora, o opravljenih urah v manj ugodnem delovnem času, izmensko delo, deljen delovni čas, ure, opravljene v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje.

ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST

Od 1. februarja bodo delodajalci morali za zaposlene za začasne zadržanosti od dela prevzemati elektronski bolniški list prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM). 

SPLOŠNE OLAJŠAVE

Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3.500 EUR letno, pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. 

VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ČLANI

Brez omejitev so to lahko otroci do 18. leta starosti. Vsi ostali družinski člani morajo imeti prijavljeno isto stalno prebivališče kot davčni zavezanec, ki ga uveljavlja za vzdrževanega člana.

DOHODNINSKA LESTVICA

Spremenila se bo v smeri razbremenitve dohodkov iz zaposlitve.

NAJEMNINA

Višina normiranih stroškov se iz zdajšnjih 10 % dvigne na 15 %. Stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem je po novem 27,5 % in ne več 25 %.

OBDAVČITEV PODJETIJ

Podjetje lahko zniža davčni dobiček z oljašavami samo do največ 63 % davčne osnove.

OBDAVČITEV LASTNIKOV KAPITALA

Obdavčitev dividend, obresti in ustvarjanja dobičkov iz kapitala in dobička od odsvojitev finančnih instrumentov se dviguje za 2,5 odstotne točke.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sorodne objave

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.